O Concello poxa catro parcelas municipais para construción de vivendas unifamiliares en Navia

A Xerencia de Urbanismo acordou iniciar o proceso para a subasta de lotes unitarios de catro parcelas municipais en A Tomada (Navia).

A Xerencia de Urbanismo acordou incoar o procedemento para a poxa por lotes unitarios das parcelas municipais 249, 250, 251 e 252 do Inventario do Patrimonio Municipal do Solo, situadas na Tomada (Navia). Por un importe total de 314.160 euros, as parcelas son para construcción de vivendas unifamiliares ailladas ou adosadas.

Enlaces:

Punto de Información Vivenda
Ver noticia original en Xornal Concello de Vigo

Servicios Públicos, Vivienda , ,