O presidente da Xunta presentou públicamente o proxecto de ampliación do barrio

[Nota de prensa]

FEIJÓO DESTACA A AMPLIACIÓN DE SAN PAIO DE NAVIA, CON 1600 VIVENDAS PROTEXIDAS, COMO A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR UN INMOBLE EN VIGO NOS PRÓXIMOS ANOS E PARA A DINAMIZACIÓN DO SECTOR

 

  • Afirma que, a pesar da anulación xudicial do PXOM en 2015, este proxecto permite un desenvolvemento urbanístico en Vigo planificado de forma ordenada, sustentable e inclusiva
  • Salienta que cun orzamento de 50 millóns, esta iniciativa busca una dinamización de 250 millóns no desenvolvemento urbanístico e residencial
  • Expón a necesidade de contar coa dilixencia necesaria da Administración local para que o vindeiro ano poidan comezar as obras que transformarán en realidade este proxecto
  • Insiste en que, ademais dos investimentos, a Xunta puxo todos os recursos ao seu alcance para evitar que as actuacións de interese xeral na cidade quedasen paralizadas pola falta de planeamento municipal, como a ampliación de Citröen
  • A conselleira precisa que este proxecto tamén contribuirá a paliar o déficit de aparcamento no barrio, posto que se construirán o triplo de prazas que de vivendas

Vigo, 16 de abril de 2018.- O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe a ampliación do barrio de San Paio de Navia, con 1.600 novas vivendas protexidas, como a maior oportunidade para adquirir un inmoble en Vigo nos vindeiros anos e para a dinamización económica para o sector, moi castigado pola crise e e especialmente na cidade olívica como consecuencia da anulación do planeamento.

Durante o acto de presentación pública do proxecto, Feijóo afirmou nun primeiro termo que, a pesar da anulación xudicial do Plan xeral de ordenación municipal en 2015, e sen iniciarse aínda a elaboración dunha nova ferramenta urbanística, este proxecto está planificado de forma que permite un desenvolvemento urbanístico ordenado, sustentable e inclusivo: 250.000 metros cadrados de solo residencial que, cun orzamento de 50 millóns de euros, busca unha dinamización de 250 millóns no desenvolvemento urbanístico e residencial.

Logo de trasladar a necesidade de que o Concello aprobe definitivamente a modificación do plan parcial elaborado pola Xunta, Feijóo expuxo a necesidade de contar coa dilixencia necesaria da Administración local para que o vindeiro ano poidan comezar as obras que transformarán en realidade este proxecto.

Así mesmo, o responsable do Executivo autonómico garantiu o compromiso de seguir sendo a Administración que máis inviste en Vigo, con dúas grandes obras na última década, como son o gran hospital público e a depuradora, con 200 millóns de euros cofinanciados entre o Goberno central e a Xunta. “E agora temos tres proxectos na cidade, que xa estamos a executar, como son a Cidade da Xustiza, a estación intermodal e estas 1600 vivendas para finalizar o barrio de San Paio de Navia”, aseverou.

Por último, insistiu en que, ademais dos investimentos, o Goberno galego puxo todos os recursos ao seu alcance para evitar que as actuacións de interese xeral na cidade quedasen paralizadas pola falta de planeamento municipal, a través dunha lei autonómica que permitiu, por exemplo, a reforma reforma en marcha do Ifevi, a ampliación de Citröen ou a estación intermodal.

Pola súa banda, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, fixo fincapé no traballo da Xunta para impulsar esta ampliación, xa que a metade dos terreos xa están adquiridos; e o proxecto co que se acadará un barrio con máis vida está moi definido.

Vázquez Mourelle explicou que a  maior parte destas vivendas estarán en edificios colectivos, situados próximos aos actuais bloques e 165 inmobles unifamiliares, que estarán máis preto da zona de construcións máis tradicionais de San Paio. Precisou que este proxecto tamén contribuirá a paliar o déficit de aparcamento no barrio, posto que se construirán o triplo de prazas que de vivendas.

Subliñou que a vivenda é unha prioridade para o Goberno galego, polo que no caso de Vigo, a Xunta segue impulsando o Consorcio Casco Vello, que xa obtivo importantes resultados na transformación do barrio histórico; e está contratando a construción de 62 vivendas de promoción pública, en Ignacio Grobas e na rúa Chantada, para as familias que máis o necesitan.

Infraestructuras, Noticias, Servicios Públicos, Vivienda , , ,

Nuevos índices 2018 para las “hipotecas convenidas” de los planes de vivienda

El Consejo de Ministros de este pasado viernes aprobó el acuerdo de modificación de los tipos de interés aplicables a quienes tienen una hipoteca de un piso protegido mediante el marco de “hipoteca convenida” en algunos de los planes de vivienda recientes.

Esta actualización supone un ligero incremento de 0,02-0,01% aproximadamente en los indicadores de los planes más recientes, lo que supone que casi no varíe la cuota típica mensual para un piso al que le queden unos 20 años de amortización pendiente. Es bastante menos de lo que ya se reflejó el pasado año a pesar de que los índices referidos a Euribor siguen cayendo a negativos, el IRPH se sigue manteniendo convenientemente alto por parte de la banca.

Así se nos comunica en la referencia del Consejo de Ministros del 13/4/2018:

REVISIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS EN EL MARCO DEL PLAN DE VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1993 del Plan de Vivienda 1992-1995, Programa 1997 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.

En los Planes Estatales de Vivienda 1992-1995, 1996-1999, 1998-2001, 2002-2005 y en el 2005-2008, se establecieron los criterios para fijar los tipos de interés efectivos anuales, iniciales, de los préstamos a conceder por las entidades de crédito, en el marco de los convenios de colaboración, suscritos por éstas, con los ministerios correspondientes, competentes en materia de vivienda, para financiar las actuaciones declaradas como protegidas en esos planes, así como, en algún caso, sus revisiones.

En las normativas reguladoras de dichos planes, se establecieron también, los momentos, fechas o periodicidad y los métodos aplicables para efectuar las revisiones establecidas, de los tipos de interés efectivos anuales, aplicables a los préstamos cualificados y convenidos.

Los nuevos tipos fijados serán los que aparecen en el cuadro siguiente:

PLANES Y PROGRAMAS ACUERDO CONSEJO MINISTRO VIGENTE TIPO DE INTERÉS VIGENTE TIPO DE INTERÉS REVISADO 2018
Plan 1992-1995: Programa 1993 ACM 22-03-2013* 2,70 % 1,63 % **
2,85 % 1,72 % **
Plan 1996-199: Programa 1997 ACM 13-03-2015* 3,30 % 1,72 % **
Plan 1998-2001 ACM 26-02-2016* 1,91 % 1,91 % **
Plan 2002-2005 ACM 31-03-2017* 1,74 % 1,76 % **
Plan 2005-2008 ACM 31-03-2017* 1,75 % 1,76 % **

* La periodicidad de la revisión de los tipos de interés depende de lo regulado en cada Plan Estatal. Ello está regulado en la normativa específica.

** Los tipos de interés del año 2018 se han calculado teniendo en cuenta los tipos de referencia del mes de enero, publicados en el BOE por el Banco de España el 20 de febrero de 2018.

Las entidades de crédito que concedieron los correspondientes préstamos cualificados o convenidos a que se refieren los apartados anteriores aplicarán el nuevo tipo de interés establecido sin coste para los prestatarios.

La normativa vigente que regula el funcionamiento de los distintos Planes de Vivienda establece que en el primer trimestre de cada año procede revisar y modificar, en su caso, el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos concedidos en los mencionados programas. Los criterios que se siguen para la revisión de estos tipos se fijan en la normativa de cada uno de los planes de vivienda. Su determinación está reglada.

Con respecto a la anterior actualización, cuyo acuerdo se aprobó en Consejo de Ministros del 31 de marzo de 2017, bajan, como se constata en el presente Acuerdo, los tipos de interés de los Planes de Vivienda anteriores a 1998, ninguno de los cuales está vigente en nuestro barrio en el cual la mayor parte de «afectados» están referidos a planes de 2002-2005 y 2005-2008. Los planes de 2009 y siguientes o bien contemplan referencias respecto a Euribor con una horquilla de diferenciales aplicable a cada comprador, o bien no contemplan ningún tipo de subsidiación en las hipotecas concertadas para la compra de la vivienda protegida.

Tipo de interés revisado

Recordamos a continuación los últimos índices publicados a título histórico

Programa 1995 (Plan 1992-95): 2018: 1,63% (2014: 2,96% / 2013: 2,70%)

Programa 1998 (Plan 1996-1999): 2018: 1,72% (2015: 3,30% / 2014: 2,50% / 2013: 2,60% / 2012: 3,30 % / 2011: 2,50 % / 2010: 5,02 %)
Plan Estatal 1998-2001: 2018: 1,91% (2016: 1,91% / 2014: 3,05 %)
Plan Estatal 2002-2005: 1,76% (2017: 1,74% / 2016: 1,87% / 2015: 2,37% / 2014: 2,97% / 2013: 2,76% / 2012: 3,38 % / 2011: 2,57 % / 2010: 2,58 % / 2009: 3,74%)
Plan Estatal 2005-2008: 1,76% (2017: 1,75% / 2016: 1,90% / 2015: 2,44% / 2014: 2,98% / 2013: 2,78% / 2012: 3,39 % / 2011: 2,57 % / 2010: 2,60 % / 2009: 4,01%)

La presión judicial a los índices relacionados con IRPH, que empieza a perder algunas batallas en España pero que se espera que salte a la arena del Tribunal Europeo de Justicia  para que dicte sentencia sobre la posible falta de transparencia, y con una mayor presión sobre la banca, no consiguen que el IRPH baje lo que debería esperarse para adecuarse a la realidad del mercado hipotecario actual, más aún con el Euribor en niveles tan bajos. Existen en Internet numerosas plataformas que reclaman que estos índices podrían estar siendo manipulados por la banca en tanto que son ellos los que establecen las referencias y, por tanto, podríamos estar pagando en nuestras hipotecas más de lo que realmente nos correspondería si no hubiera esa supuesta manipulación mediante acuerdos entre las entidades bancarias o incluso incluyendo en el cómputo los gastos y diferenciales que deberían excluirse de la ecuación.

Hace ya varios años comentamos que oficialmente el IRPH había sido eliminado como tal de las publicaciones del Banco de España como un índice de referencia ya que supuestamente iba a ser sustituido por un nuevo índice IRS, que, sin embargo, no parece haber influido ni destacado. El Banco de España sigue publicando mensualmente el índice IRPH del conjunto de Entidades sobre el que se realizan estos cálculos. Respecto a hipotecas referenciadas a estos índices (Cajas, Entidades, etc.) hay numerosas sentencias que avalan que los índices son manipulados y que son faltos de transparencia por la propia banca y por tanto se consideran abusivos. Crece este tipo de demandas de hipotecas particulares que acabaron el pasado año en los tribunales europeos que sentenciaron no ajustarse a la legislación europea y dando cuenta de su anómalo funcionamiento, no obstante los principales partidos apostaron por anular la comunicación oficial de las conclusiones desde el organismo europeo encargado del estudio hacia el gobierno de España, lo cual frena el mecanismo que debería proteger a los usuarios de la continuidad de la aplicación de estos índices en nuestras hipotecas.

No obstante, es de esperar que se siga luchando en este sentido de conseguir una mayor transparencia con el índice o su sustitución por otro. Los que estamos sometidos a este sistema de cálculo publicado anualmente por el gobierno estaremos aún sin posibilidad de reclamar ningún tipo de devolución o compensación ni de cambio del sistema establecido en tanto la justicia no dictamine en contra del índice como sí lo ha hecho ya contra las cláusulas suelo y contra los gastos de constitución de las hipotecas y los de Actos Jurídicos Documentados.

En el acuerdo de aprobación del Consejo de Ministros no se ha incluido la revisión y modificación de los tipos de interés de los préstamos convenidos concedidos al amparo de los sucesivos Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y siguientes, al revisarse, en este caso, automáticamente con referencia al euribor.

En cuanto se publique en el BOE habrá que dejar un plazo de 30 días y a partir de ahí las renovaciones de las cuotas de las hipotecas incorporarán las subidas establecidas.

Enlace al resumen del Consejo de Ministros de 13/abril/2018

Merece solución, Noticias, Vecindad, Vivienda , ,

El Concello adjudicó la construcción del Skate Park

El Concello adjudicó el pasado 26 de marzo la construcción del Skate Park de Navia.

La información la publicamos anteriormente en:
https://www.facebook.com/NaviaMerece/posts/1850161208340994

El contrato de adjudicación se ha formalizado este lunes 09/04/2018 con la empresa ganadora del concurso ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L. por un importe de 218.999,99 € IVA incluido. Esta adjudicación supone un nuevo saldo a favor en las cuentas del Concello de 81.000,01 € ya que la obra había sido presupuestada en 300.000 euros de los cuales se han dispuesto los 219.000 adjudicados.

El cambio principal que se ha de destacar en la adjudicación es que el plazo de ejecución, que en el proyecto inicial era de 4 meses (120 días), ha sido reducido a la mitad, 60 días. Entiendo que la reducción de este plazo podría estar orientada a que el recinto esté disponible para cuando se celebre el «O Marisquiño 2018» a lo largo del mes de agosto.
Por tanto, entendemos que en los próximos días se cerrará el acceso a la zona superior del parque (algunos la conocemos como «Monte Ululu») para iniciar dichas obras.

Deportes, Infraestructuras, Noticias, Parques y Jardines , , , , ,

Nuevo grupo facebook sobre modificación plan parcial de Navia

Se acaba de crear por parte de unos vecinos (ajenos a cualquier partido, colectivo, o asociación con intereses) un grupo para informar sobre la modificación del plan parcial y para compartir información y, entre otros fines, conseguir un barrio más verde.

Os invitamos a uniros al grupo:
https://www.facebook.com/groups/1803058060003837/

Infraestructuras, Noticias, Parques y Jardines, Vivienda , , , , ,

Conciertos sonoros para el barrio

Tras el gran éxito y aceptación de los conciertos de esta semana en la Plaza de Teixugueiras 18-20, el Concello acaba de programar nuevas actuaciones para la semana del 1 al 7 de enero de 2018 ampliando además la carpa a la plaza de Teixugueiras 26-28 y Teixugueiras 36-38.
Los conciertos, que si el tiempo lo permite, aunque no parece que vaya a mejorar, se celebrarán al aire libre, fuera de la carpa y con un equipo musical algo más potente ya que los equipos utilizados esta semana han sido insuficientes.
Si la programación tiene aceptación, el Concello se plantearía un Navia Resurrection Fest de frecuencia anual.
Los conciertos empezarán a las 22:00 y acabarán sobre la 1:00-1:30 y tendrán el siguiente calendario de actuaciones de grupos locales:
Lunes 1 de enero:
22:00 Noissy Metal Death Trash Beade Band
22:50 Lagares Drums
23:45 Manoguar
Martes 2 de enero:
22:00 Decibels for Navia (banda local)
22:30 Make Noise not war
23:45 Sons do Carallo Vintenove
Miércoles 3 de enero:
22:00 Acoustic Dreams
22:50 Navia Hell (banda local)
23:45 Silencio Suicida
Jueves 4 de enero:
22:00 Pepe, Luis e Bom, e outros ruidos dos collóns
22:50 Bolboretas Mortas
23:45 Iron Navien (Banda local)
Viernes 5 de enero:
22:00 Berro do Gueto
22:50 Navia against the Machine (grupo local)
23:40 Leña y Rosenda soltan Obús
Sábado 6 de enero
22:00 Melchor, Gaspar e vai saltar
22:50 Arde Navia (grupo local)
23:45 No drums, No dreams
Domingo 7 de enero
22:00 Heredeiros do Crush
22:45 Festa rachada a reventar (grupo local)
23:50 Dip Parpel & Hacedece & Quiche

Eventos, Navia Merece, Opinión , ,

Sobre ruídos, obras y sugerencias de vecinos

Escribe el usuario eolo en los foros de www.paudenavia.net:

«Como podríais observar, en estos días se están realizando obras en el túnel. Como sabéis desde hace unos meses el límite de velocidad lo han establecido en 60 km/hora y a los que vivimos paralelos a este vial (entre Ricardo Mella y Avd. Europa) lo hemos notado considerablemente.

He pasado una sugerencia al Concello (https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/queixas_suxestions.jsp?lang=es) que os facilito por si alguien quiere apoyar.

Estimados Sres. Mi comunicación se refiere a los graves problemas de ruido que sufrimos los vecinos de Teixugueiras motivados por el tráfico del vial VG-20 Actualmente, el límite está establecido en 60 Km/h. (aunque la realidad es que casi nadie lo cumple), pero como se están realizando obras en el falso túnel muchos vecinos nos tememos que una vez finalicen vuelvan a establecer el límite en los 80 Km/h. Uno de los graves problemas es la velocidad establecida en este tramo y, sobre todo, por el penoso estado del asfaltado. Muchos vecinos hemos solicitado al Concello que establezca el límite de velocidad definitivamente en 60 km/h. Durante estos meses hemos visto que la disminución del límite no ha perjudicado a nadie y se ha notado en el tráfico (el ahorro de tiempo para algo más de un kilometro de trayecto no llega a los 15 segundos) Como uno de los elementos que se pueden tratar para minorar los ruídos es el de la velocidad máxima de circulación, les solicito que el límite de 60 KM/h (o incluso 50Km como otros trayectos urbanos) sea establecideo de manera definitiva en este tramo de la VG-20

Independientemente de lo expuesto en el post anterior, quisiera reflejar cual es mi opinión sobre el tema de los ruídos producidos por el vial VG-20.
Para empezar unos apuntes:
– La zona del Pau de Navia es el 2º barrio más ruidoso del Concello de Vigo.
– La Demarcación de Carreteras tiene establecida una actuación (al parecer la desarrollará cuando haya pasta, o sea, nunca), yo diría que mínima, contra el ruído y es la de poner paneles laterales de 3 metros de altura. Sorprende mucho que las mediciones se hicieran a 4 metros de altura (ni siquiera la altura de las entreplantas) y no se contemple reducción de velocidad ni aplicación de asfalto fonoabsorbente, pantallas verdes, etc.. Sorprendente.

Es excepcional que los dos tramos paralelos al Pau mantengan límites de velocidad de 120 y 80 Km/hora, en una zona densamente poblada. Entiendo que aquí se puede hacer una propuesta muy fácil de implementar y barata, que consistiría en:
– En el tramo de en entrada a la ciudad por el vial de la VG-20, la velocidad se vaya reduciendo de 120 a 80 y finalmente a 60 km/h a la altura de Teixugueiras 31
– El tramo entre Ricardo Mella y Bouzas, el límite máximo pasaría a 60 Km/h.

Esto es, que el borde de autovía que limita con la zona poblada de Navia (de Teixugueiras 1 hasta el 31), el límite de velocidad sea como máximo de 60 km/h»

Merece solución, Opinión, Tráfico, Vecindad, Vivienda , , , , , ,

Vigo valida o proxecto para adicar 1,1 millóns a un gran parque infantil e deportivo en Navia

O novo espazo contará cunha área infantil inclusiva con espazos diferenciados para menores e maiores de seis anos, unha zona multideporte para a práctica do fútbol sala, balonmán e baloncesto, e un recinto de descanso con mesas de xogos. O Concello tamén licita os novos parques infantís de Pedro Alvarado e Praza de Independencia, segundo informou o alcalde, con cargo ao superávit do pasado ano.

Con cargo aos 18 millóns do superávit do Concello no ano 2016, o goberno de Vigo vén de aprobar o proxecto de creación dun gran parque infantil, deportivo e de descanso en Navia, para o que reserva 1,1 millóns de euros, tal e como informou este venres o alcalde.

Cun prazo de duración das obras de seis meses, o goberno que preside Abel Caballero proxecta habilitar en Navia un área de xogo infantil que contará con dous parques, un para menores e outro para maiores de seis anos. O deseñado para os menores de seis terá máis de medio centenar de xogos e incluirá, como elemento singular, un carrusel xiratorio e o circuito «Montaña máxica», ambos accesibles para cadeiras de rodas. O de maiores de seis anos tamén será inclusivo e terá unha megapirámide dobre de cordas de 13 metros de altura e capacidade para 125 nenos, un gran xogo temático de circuito ou vías de tren tipo escalextric sobre montaña interior de xogos, un xogo múltiple en forma de tren locomotora, unha máquina xiratoria, un gran carrusel inclusivo e unha tirolina dobre.

Caballero explicou que o espazo deportivo incluido no proxecto será unha pista multideporte reglamentaria para a práctica do fútbol sala, baloncesto e balonmán. A área de descanso, engadiu o rexedor vigués, estará emprazada entre a deportiva e a infantil e terá bancos e mesas a modo de merendeiro, mesas de xogo de xadrez ou parchís, cargadores de móbiles, etcétera.

Por las infografías proporcionadas por el Concello parece que la instalación se realizaría en el parque entre los edificios de Teixugueiras 26 y 28.

Infraestructuras, Noticias, Parques y Jardines , , , , , ,

Regalo visita sorpresa APAMP

Regalo visita sorpresa APAMP
facebook

Nos comenta Noemi Carreira que acaba de…

Nos comenta Noemi Carreira que acaba de perder a su perra en Navia, si alguien la ve que se ponga en contacto por favor (FC)
facebook

Leroy Merlin abre en Vigo con almacén en…

Leroy Merlin abre en Vigo con almacén en Navia
Esta apertura vendrá acompañada también, en el último trimestre del año, de la edificiación de una nave almacén de 3.000 metros cuadrados en la zona de Navia.
http://www.atlantico.net/articulo/economia/leroy-merlin-abre-mes-vigo-hara-nave-navia-mas-referencias/20170702014858596802.html
AS
facebook

Promovido por el Concello y la Asociación…

Promovido por el Concello y la Asociación de personas con parálisis cerebral APAMP se va a instalar un columpio accesible en Navia (FC)
facebook

Esta entrevista empieza en el entorno de…

Esta entrevista empieza en el entorno de nuestro barrio, con motivo del programa «Vigo, Ciudad de Color 2017»
https://www.youtube.com/watch?v=XrYP7o6ggAQ
AS
facebook

Por si alguien queda sin firmar… es una…

Por si alguien queda sin firmar… es una petición antigua pero que hay que seguir moviendo.
https://www.change.org/p/por-un-tipo-de-inter%C3%A9s-justo-y-social-para-las-vpo-y-m%C3%A1s-bajo-que-el-del-mercado-libre
AS
facebook

CP Alertanavia

facebook