Asamblea Xeral Ordinaria en la A.VV. Navia el domingo 29

O domingo día 29 celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Veciñal «Emilio Crespo» de Navia no seu auditorio ás 11:00 en primeira convocatoria e 11:30 en segunda convocatoria, á cal están convocados tódolos socios da mesma.

Orde do día:

1. Lectura e aprobación da acta da Asemblea Ordinaria anterior.
2. Informe de xestión
3. Informe de tesourería
4. Rogos e preguntas

Eventos, Noticias, Vecindad